I. ŽYGIO TIKSLAS

1. Aštuntasis žygis ,,ŽALIO VELNIO TAKAIS“ skirtas Laisvės kovų dalyviams pagerbti.

2. Abromiškių bendruomenės ir LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus žygio ,,ŽALIO VELNIO TAKAIS“ (toliau – žygis) tikslai:

2.1. susipažinti su Lietuvos kariuomenės istorija, tradicijomis, prisiminti tris savanorių kartas;

2.2. skatinti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos kariuomenės ir civilinių valdžios institucijų, visuomeninių organizacijų, mokymosi įstaigų, kaimo bendruomenių;

2.3. puoselėti istorines ir kultūros tradicijas, ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, ištikimybę valstybei bei tautiškumą;

2.4. užtikrinti sveiką, prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą bei sudaryti sąlygas žygio dalyviams išbandyti savo fizinį ir psichologinį pasirengimą.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

3. Žygis yra nekomercinio pobūdžio renginys, kuriame gali dalyvauti Lietuvos bei užsienio šalių piliečiai ir kariai.

4. Už žygyje dalyvaujančius jaunesnius kaip 16 metų piliečius, atsako lydintieji suaugusieji. Už saugumą žygio metu atsako patys žygio dalyviai.

5. Žygio dalyviai ir jų grupės per nurodytą laiką turės įveikti pasirinktas trasas pėsčiomis ir dviračiais.

6. Įveikdami pasirinktą atstumą, žygio dalyviai tarpusavyje nesivaržo.

III. ŽYGIO ORGANIZAVIMAS

Vadovavimas

7. Žygį organizuoja Abromiškių bendruomenė ir LKKSS Vilniaus apskrities skyrius.

8. Sudaromas organizacinis žygio komitetas (toliau – komitetas), kuris atsakingas už žygio organizavimą.

Registracija

9. Informacija ruošiama.

10. Žygyje individualiai dalyvaujantys nepilnamečiai asmenys, atvykdami į galutinę registraciją, privalo pateikti raštišką tėvų/globėjų sutikimą dėl jų dalyvavimo žygyje (laisvos formos raštas).

* Žygio organizacinis komitetas rekomenduoja prieš žygį pasitikrinti sveikatą bei visiems žygio dalyviams turėti sveikatos draudimą.

Mokestis

11. Žygio dalyvio mokestis, suaugusiems – 6 eur, nepilnamečiams – 4 eur, sumokamas grynaisiais pinigais, atvykus į galutinės registracijos vietą.

11.1. Pasitraukus iš žygio ar neįveikus viso žygio atstumo, mokestis negrąžinamas.

11.2. Išankstinė registracija vykdoma iki rugsėjo 1 d.

11.3. Nuo mokesčio atleidžiamos šeimos, dalyvaujančios su trimis ir daugiau vaikų; tremtiniai; jaunieji šauliai; vaikai iš soc. globos namų bei negalią turintys asmenys.

11.4. Dalis lėšų, surinktų startinio mokesčio metu, bus skirta:

  • sužeistiems Lietuvos kariams paremti;
  • LDK Birutės karininkų šeimų moterų Vilniaus draugijos organizuojamam renginiui „In Memoriam“, kurio metu, surinkti pinigai, bus skiriami 2019 metais mirusių Lietuvos karių šeimoms paremti;
  • Didžiosios Kovos apygardos partizanų atminimo vietoms tvarkyti.

Apgyvendinimas

12. Žygio dalyviai gali būti apgyvendinami palapinių stovykloje (Abromiškių svirno teritorijoje). Privaloma turėti savo palapines, miegmaišius, kilimėlius. Galima atvykti rugsėjo 6 d. (nuo 19 val.).

Maitinimas

13. Žygio dalyviai maitinimusi rūpinasi patys. Finišo vietoje veiks prekybos taškai.

Kontrolė

14. Kontrolė:

14.1. Žygio maršrutuose bus įrengti kontrolės punktai (galima apsirūpinti geriamuoju vandeniu);

14.2. Kiekvienas žygio dalyvis kontrolinį žygeivio pasą privalo turėti viso žygio metu.

15. Žygio maršrutas žymimas rodyklėmis.

Poilsio vietos

16. Žygio dalyviai savarankiškai planuoja poilsį žygio metu.

17. Žygio dalyviai vandeniu pasirūpina patys. Vandens atsargas pasipildyti galės įrengtuose postuose ir pas vietinius gyventojus.

Maršrutai

18. Informacija ruošiama. 

Maršrutai ir laikai

19. Informacija ruošiama. 

20. Žygio dalyviai privalo:

20.1. laikytis šių žygio nuostatų;

20.2. laikytis kelių eismo taisyklių, priešgaisrinės ir gamtos apsaugos reikalavimų;

20.3. rūpintis saugumu, sveikata ir gyvybe visose pavojų sveikatai keliančiose situacijose;

20.4. saugoti savo asmeninius daiktus;

20.5. informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio;

20.6. žygio metu tausoti savo sveikatą, nepervertinti savo jėgų;

20.7. kreiptis į medikus (susižeidus ar sutrikus sveikatai);

20.8. laikytis etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais žygio dalyviais;

20.9. tausoti gamtą ir aplinką.

IV. APDOVANOJIMAI

 

Diplomas

21. Diplomas įteikiamas visiems žygio dalyviams įveikusiems visą žygio atstumą. Pasitraukus iš žygio ir neįveikus viso žygio atstumo – diplomas neįteikiamas.

Ženklas

22. Žygio „ŽALIO VELNIO TAKAIS“ dalyviai, įveikę 200 km pėsčiomis, įveikę 400 km dviračiais, bei 300 km. – įveikę dviračiais ir pėsčiomis, galės įsigyti žygio ženklą.

23. Žygio „ŽALIO VELNIO TAKAIS“ dalyviai, įveikę nurodytą atstumą ir norintys įsigyti žygio ženklą, dėl išsamesnės informacijos gali kreiptis į žygio organizatorius.

V. DRAUDIMAI IR REIKALAVIMAI ŽYGIO DALYVIAMS

24. Žygio metu draudžiama:

24.1. naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti (įveikiant žygį pėsčiomis);

24.2. skleisti politinę propagandą;

24.3. pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;

24.4. šiukšlinti stovyklų teritorijoje, poilsio vietose, žygio maršrutuose;

24.5. vartoti alkoholinius gėrimus ir kitas svaiginančias medžiagas žygio metu;

24.6. maudytis vandens telkiniuose žygio metu.

 

Kiti reikalavimai

25. Žygio dalyviai privalo dėvėti tvarkingą sportinę, civilinę ar karinę aprangą.

26. Važiuojantys dviračiais, privalo turėti šalmus ir liemenes.

27. Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Žygis vykdomas bet kokiomis oro sąlygomis;

29. Žygio nuostatus rengia Žygio „ŽALIO VELNIO TAKAIS“ organizacinis komitetas, tvirtina komiteto pirmininkas.

30. Žygio organizatoriai neatsako už žygio dalyvių sveikatą ir asmeninius daiktus žygio metu!

31. Registruodamiesi į žygį, dalyviai sutinka, kad renginio metu gali būti fotografuojami arba filmuojami. Nuotraukos ir filmuota medžiaga gali būti viešinama soc. tinkluose ir internetinėje svetainėje www.zaliovelniotakais.lt 

„Mano jėgos ir darbai Tėvynės Laisvei ir Gerovei!“