„ŽALIO VELNIO TAKAIS“ NUOSTATAI

2019 m. Rugsėjo 7 d.

I. ŽYGIO TIKSLAS

 1. Aštuntasis žygis ,,ŽALIO VELNIO TAKAIS“ skirtas Laisvės kovų dalyviams pagerbti.
 2. Abromiškių bendruomenės ir LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus žygio ,,ŽALIO VELNIO TAKAIS“ (toliau – žygis) tikslai:
 • susipažinti su Lietuvos kariuomenės istorija, tradicijomis, prisiminti tris savanorių kartas;
 • skatinti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos kariuomenės ir civilinių valdžios institucijų, visuomeninių organizacijų, mokymosi įstaigų, kaimo bendruomenių;
 • puoselėti šalies istorinės ir kultūros tradicijas, ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, ištikimybę valstybei bei tautiškumą;
 • užtikrinti sveiką, prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą bei sudaryti sąlygas žygio dalyviams išbandyti savo fizinį ir psichologinį pasirengimą.

BENDROSIOS NUOSTATOS

3. Žygis yra nekomercinio pobūdžio renginys, kuriame gali dalyvauti Lietuvos bei užsienio šalių piliečiai ir kariai.

4. Už žygyje dalyvaujančius jaunesnius kaip 16 metų piliečius, atsako lydintieji suaugusieji. Už saugumą žygio metu atsako patys žygio dalyviai.

5. Žygio dalyviai ir jų grupės per nurodytą laiką turės įveikti pasirinktas trasas pėsčiomis ir dviračiais.

6. Įveikdami pasirinktą atstumą, žygio dalyviai tarpusavyje nesivaržo.

III. ŽYGIO ORGANIZAVIMAS

Vadovavimas

 1. Žygį organizuoja Abromiškių bendruomenė ir LKKSS Vilniaus apskrities skyrius.
 2. Sudaromas organizacinis žygio komitetas (toliau – komitetas), kuris atsakingas už žygio organizavimą.

Registracija

 1. Žygio dalyviai registruojasi internetu adresu: lt iki 2019-09-05.
 2. Žygyje individualiai dalyvaujantys nepilnamečiai asmenys, atvykdami į galutinę registraciją, privalo pateikti raštišką tėvų/globėjų sutikimą dėl jų dalyvavimo žygyje (laisvos formos raštas).
 3. Žygio organizacinis komitetas rekomenduoja prieš žygį pasitikrinti sveikatą bei visiems žygio dalyviams turėti sveikatos draudimą.

Mokestis

 1. Žygio dalyvio mokestis sumokamas bankiniu pavedimu (www.zaliovelniotakais.lt) arba grynaisiais pinigais atvykus į galutinės registracijos vietą. Dalyvio mokestis nėra grąžinamas ir nėra keičiamas, išskyrus atvejus, kai žygis yra atšaukiamas arba keičiama jo data.

Pilnamečiai asmenys nuo 18 m.

6 €

Nepilnamečiai asmenys nuo 7 m. iki 17 m.

4 €

Senjorai

4 €

·         Vaikai iki 6 m.

·         Šeimos dalyvaujančios su trimis ir daugiau vaikų

·         Tremtiniai

·         Soc. globos namų auklėtiniai

·         Negalią turintys asmenys

 

Atleidžiami nuo mokesčio

 

 1. Pasitraukus iš žygio ar neįveikus viso žygio atstumo, mokestis negrąžinamas.
 2. Dalis lėšų, surinktų startinio mokesčio metu, bus skirta:
 • sužeistiems Lietuvos kariams paremti;
 • LDK Birutės karininkų šeimų moterų Vilniaus draugijos organizuojamam renginiui „In Memoriam“, kurio metu, surinkti pinigai, bus skiriami 2019 metais mirusių Lietuvos karių šeimoms paremti;
 • Didžiosios Kovos apygardos partizanų atminimo vietoms tvarkyti.

Apgyvendinimas

 1. Žygio dalyviai gali būti apgyvendinami palapinių stovykloje (Abromiškių svirno teritorijoje). Privaloma turėti savo palapines, miegmaišius, kilimėlius.

Maitinimas

 1. Žygio dalyviai maitinimusi rūpinasi patys. Finišo vietoje veiks prekybos taškai.

Kontrolė

 1. Žygio maršrutuose įrengti kontrolės punktai (galima apsirūpinti geriamuoju vandeniu).
 2. Kiekvienas žygio dalyvis registracijos metu gaus kontrolinį žygeivio pasą, kurį privalės turėti viso žygio metu.
 3. Žygio maršrutas žymimas rodyklėmis.

Poilsio vietos

 1. Žygio dalyviai savarankiškai planuoja poilsį žygio metu.
 2. Žygio dalyviai vandeniu pasirūpina patys, atsargas pasipildyti galės įrengtuose punktuose ir pas vietinius gyventojus.

Maršrutai ir laikai

 1. Žygio dalyviai maršrutą privalo įveikti per nurodytą laiką:

Trumpoji pėsčiųjų trasa 18 km:

10:00 val. – registracija (Abromiškių svirnas)

11:00 val. – išvykimas iš Abromiškių į Guronių koplyčia

12:00 val. – startas (Guronių koplyčia)

18:00 val. – finišas (Abromiškių svirnas)

Trumpoji dviratininkų trasa 42km:

12:00 val. – registracija (Abromiškių svirnas)

13:00 val. – startas (Abromiškių svirnas)

18:00 val. – finišas (Abromiškių svirnas)

Vidutinė pėsčiųjų trasa 28 km:

09:00 val. – registracija (Abromiškių svirnas)

10:00 val. – startas (Abromiškių svirnas)

18:00 val. – finišas (Abromiškių svirnas)

Ilgoji dviratininkų trasa 60 km:

09:30 val. – registracija (Abromiškių svirnas)

10:30 val. – startas (Abromiškių svirnas)

18:00 val. – finišas (Abromiškių svirnas)

 

Ilgoji pėsčiųjų trasa 42 km:

07:00 val. – registracija (Abromiškių svirnas)

08:00 val. – startas (Abromiškių svirnas)

18:00 val. – finišas (Abromiškių svirnas)

 

 1. Žygio dalyviai privalo:
  • laikytis šių žygio nuostatų;
  • laikytis kelių eismo taisyklių, priešgaisrinės ir gamtos apsaugos reikalavimų;
  • rūpintis saugumu, sveikata ir gyvybe visose pavojų sveikatai keliančiose situacijose;
  • saugoti savo asmeninius daiktus;
  • informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio;
  • žygio metu tausoti savo sveikatą, nepervertinti savo jėgų;
  • kreiptis į medikus (susižeidus ar sutrikus sveikatai);
  • laikytis etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais žygio dalyviais;
  • tausoti gamtą ir aplinką.

IV. APDOVANOJIMAI

Diplomas

 1. Diplomas įteikiamas visiems žygio dalyviams įveikusiems visą žygio atstumą. Pasitraukus iš žygio ir neįveikus viso žygio atstumo – diplomas neįteikiamas.

Ženklas

 1. Žygio „ŽALIO VELNIO TAKAIS“ dalyviai, įveikę 200 km pėsčiomis, įveikę 400 km dviračiais, bei 300 km. – įveikę dviračiais ir pėsčiomis, galės įsigyti žygio ženklą.
 2. Žygio „ŽALIO VELNIO TAKAIS“ dalyviai, įveikę nurodytą atstumą ir norintys įsigyti žygio ženklą, dėl išsamesnės informacijos gali kreiptis į žygio organizatorius.

 V. DRAUDIMAI IR REIKALAVIMAI ŽYGIO DALYVIAMS

 1. Žygio metu draudžiama:
  • naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti (įveikiant žygį pėsčiomis);
  • skleisti politinę propagandą;
  • pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;
  • šiukšlinti stovyklų teritorijoje, poilsio vietose, žygio maršrutuose;
  • vartoti alkoholinius gėrimus ir kitas svaiginančias medžiagas žygio metu;
  • maudytis vandens telkiniuose žygio metu.

Kiti reikalavimai

 1. Žygio dalyviai privalo dėvėti tvarkingą sportinę, civilinę ar karinę aprangą.
 2. Važiuojantys dviračiais, privalo turėti šalmus, liemenes.
 3. Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 4. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Žygis vykdomas bet kokiomis oro sąlygomis.
 2. Žygio nuostatus rengia Žygio „ŽALIO VELNIO TAKAIS“ organizacinis komitetas, tvirtina komiteto pirmininkas.
 3. Žygio organizatoriai neatsako už žygio dalyvių sveikatą ir asmeninius daiktus žygio metu!
 4. Registruodamiesi į žygį, dalyviai sutinka, kad renginio metu gali būti fotografuojami arba filmuojami. Nuotraukos ir filmuota medžiaga gali būti viešinama soc. tinkluose ir internetinėje svetainėje zaliovelniotakais.lt

„Mano jėgos ir darbai Tėvynės Laisvei ir Gerovei!“