Pėsčiųjų ir dviratininkų žygis ,,ŽALIO VELNIO TAKAIS“, skirtas  Didžiosios Kovos apygardos partizanų vadui Jonui Misiūnui – Žaliam Velniui ir šios apygardos partizanams pagerbti.

 

Abromiškių bendruomenės ir LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus  žygio ,,ŽALIO VELNIO TAKAIS“  tikslai:

  • susipažinti su Lietuvos kariuomenės istorija, tradicijomis;
  • skatinti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos kariuomenės ir civilinių valdžios institucijų, visuomeninių organizacijų, mokymosi įstaigų, kaimo bendruomenių;
  • puoselėti Tautos istorines ir kultūros tradicijas, ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, ištikimybę bei tautiškumą;
  • užtikrinti sveiką, prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą bei sudaryti sąlygas žygio dalyviams išbandyti savo fizinį ir psichologinį pasirengimą.

„Mano jėgos ir darbai Tėvynės Laisvei ir Gerovei!“